Entusiastlik perefirma - rajatud enda keskkonna hoiuks!

Põllumaade rent

 

Miks anda põllumaid rendile?

 

  • Hooldamata põllumaad võsastuvad, muutuvad mättaliseks ja kaotavad umbrohu vohamisel viljakust.  Ajapikku riknevad tegemata tööde tõttu maaparandussüsteemid, taastamistööde maht suureneb vähendades  maa väärtust.

 

  • Statistikaameti andmetel ületavad Eesti väike- ja mikroettevõtete kogukulud ca kahe kordselt toetusi. Seega vähe efektiivsed ja toetuste saamisele orienteeritud ettevõtted ei ole perspektiivis jätkusuutlikud. Seda kinnitab suundumus, mille kohaselt põllumajandustootjate üldarv pidevalt väheneb ja  ühe tootja kasutatav pind suureneb.

 

  • Põllumaade rendile andmine on võimalus väiketalunikele väljuda ebarentaablist ettevõtlusest, säilitades investeeringud maasse, saada renditasu ja teenida samaaegselt alternatiivselt tegevustelt.

 

  • 2014 – 2020 eelarveperioodil  vähendatakse Ühtset Pindalatoetust neile tootjatele, kes loomi ei oma. See vähendab püsirohumaade hooldusniitmise toetuste saamise eesmärgil vähem tulusaks.

 

  • Rendi korral võtab rentnik vastuse toetuste taotlemise ja tehtavate tööde nõuetekohasuse kohta, teenustöö tegijad nõuetekohasuse eest niite hekseldamisel ei vastuta.

 

 

Miks Mahefarm?

 

  • Meie võtame hooldada lisaks viljakatele põldude ka kivised, turbased, liigniisked ja võsastunud rohumaad.
  • Meil on võimalus üle võtta püsirohumaade- ja mahepõllumajanduskohustus.
  • Meie tegevus ei too teie ja teie pere elukeskkonda väetiseid ega pestitsiide.

 

 

 

teenus

Kultuurkarjamaa

teenus

Lammaste hooldatud puisniit

teenus

Kultuurkarjamaa

teenus

Kultuurkarjamaa

teenus

Jääaeg

teenus

Looduslik rohumaa päikeseloojangus

teenus

Lumi kasvab üle aedade

EAFRD toetab Mahefarm OÜ sööda-, põlluharimise-, biokütuse tootmiseks vajaliku masina soetamisega.