Entusiastlik perefirma - rajatud enda keskkonna hoiuks!

Texel

Texel on kõrgeima lihakusega kommertstõug

 

Hollandlastel on pikk lammaste aretuse ajalugu. Peaasjalikult on Madalmaades keskendutud lammaste kasvatamisele liha tootmise eesmärgil. Keskmine lammaste populatsioon on 1,5milj lammast 20 000 farmis. Suuremad farmid on 300 pealised. Igalt loomalt oodatakse maksimum tootlikkust. Nii on aretuse keskmes tallede arv, kasvukiirus ja lihakus.

Merelise kliimaga Texeli saare farmerid on aastakümneteid tootlikkusse investeerides aretanud Inglise lambatõugude Leicester, Wensleydale ja Lincoln baasil lambatõu, mida tunnusteks on:

  

  • suurim lihakus - täiskasvanud jäärad on 95kg turjakõrgusega 70cm, uted 75kg turjakõrgusega 68cm
  • kiire kasv, keskmiselt 275g/päevas imetamisperioodil ja 225g/päevas karjamaasöödal, 24nädala kaal - 44kilo.
  • ülihea liha ja kondi suhe 55 - 60%.
  • geenid, mis tagavad suure lihakuse juures minimaalse rasva, võimaldavad tallede müüki pikal ajavahemikul ilma nende rasvumiseta
  • head fertiilsusomadused, viljakus 7 kuuselt, paaritusaeg ligi 5 kuud, 1,85 talle / utt

 

Texel-it kasutatakse lisaks puhasaretusele palju teiste tõugude parandajana ning tootmisjäärana.


Inglise texel on Hollandi sugulasest kasvult suurem, kuid väiksema lihakusega. Hollandi texeli talle sünnikaal on 2-2,5kg,  Inglise texeli talled võivad olla kuni 2 korda raskemad. Eesti kliimas väljas elades on imporditud Inglise texelid tervemad. Eestis sündinud Hollandi texeli talled saavad siin sama hästi hakkama, kui teised lambad.

 

 

teenus

Inglise Texeli tall kõrvuti Swifteri tallega

teenus

Hollandi Texelid

teenus

Hollandi Texeli Tall paari nädalasena

teenus

Texeli vill on üsna lühike

teenus

Inglise texeli tall kõrvuti Swifteri talledega

teenus

Texelid pügamisel

EAFRD toetab Mahefarm OÜ sööda-, põlluharimise-, biokütuse tootmiseks vajaliku masina soetamisega.